Masterclass

Datum: 28/10/2017

Na lang wachten is de nieuwe multidisciplinaire Richtlijn Diabetische Voet in juli 2017 uitgekomen. Onder andere ProVoet, maar ook Margreet van Putten zaten in de richtlijncommissie en hebben meegewerkt aan het tot stand komen hiervan. Tevens heeft ProVoet gewerkt aan de herziening van haar eigen, monodisciplinaire Richtlijn behandeling van voeten van personen met Diabetes Mellitus en/of met een reumatische aandoening. In deze Masterclass wordt u op de hoogte gebracht van alle doorgevoerde wijzigingen en veranderde inzichten. Dit is gedaan op basis van wetenschappelijk onderzoek, maar ook op basis van de praktijk: UW praktijk. ProCert heeft dit programma gewaardeerd met 10 punten binnen het domein ‘Kennis’. Alle deelnemers ontvangen een hand-out en een speciale overzichtskaart over medisch noodzakelijke voetzorg bij mensen met diabetes. . U komt toch ook?

Na lang wachten is de nieuwe multidisciplinaire Richtlijn Diabetische Voet in juli 2017 uitgekomen. Onder andere ProVoet, maar ook Margreet van Putten zaten in de richtlijncommissie en hebben meegewerkt aan het tot stand komen hiervan. Tevens heeft ProVoet gewerkt aan de herziening van haar eigen, monodisciplinaire Richtlijn behandeling van voeten van personen met Diabetes Mellitus en/of met een reumatische aandoening. In deze Masterclass wordt u op de hoogte gebracht van alle doorgevoerde wijzigingen en veranderde inzichten. Dit is gedaan op basis van wetenschappelijk onderzoek, maar ook op basis van de praktijk: UW praktijk. ProCert heeft dit programma gewaardeerd met 10 punten binnen het domein ‘Kennis’. Alle deelnemers ontvangen een hand-out en een speciale overzichtskaart over medisch noodzakelijke voetzorg bij mensen met diabetes. . U komt toch ook?
ASWS
ASWS